Bu web sitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (TEKNOGİM) Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne ait olup BEBKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Teknogimde Neler Var?

TEKNOGİM’DE NELER VAR?

 

TEKNOGİM bünyesinde; TÜBİTAK, TeknoFest ve benzeri proje yarışmalarına katılacak öğrenci gruplarına tahsis edilecek “Öğrenci Proje Çalışma Odaları”, proje takımlarının ve diğer girişimci adaylarının girişimcilik için gerekli eğitimleri alacağı “Eğitim Binası”, belirli iş fikirlerinin şirketleşme öncesi hazırlıklarını tamamlayacakları “Ön Kuluçka Merkezi” ve merkezin hizmetlerinden yararlanan tüm öğrenci grupları ve girişimcilerin prototiplerini üretmelerine imkân sağlayacak “Prototipleme Atölyesi” bulunmaktadır. 

TEKNOGİM faaliyetleri kapsamında hem de SEED-UP, TÜBİTAK BİGG  gibi bölgemizde yürütülecek girişimcilik programlarıyla desteklenen girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde şirket kurabilmelerine imkân sağlayacak bir “Kuluçka Merkezi” yer almaktadır. Kuluçka Merkezinde hızlandırma, ticarileşme ve yatırım yönetimi konularında girişimcilere yönelik programlar yürütülecektir.