Bu web sitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (TEKNOGİM) Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne ait olup BEBKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Girişimci Süreci Rehberi

1

Girişimci adaylarının ettom.ogu.edu.tr web sayfasında bulunan başvuru formunu kullanarak başvurularını eksiksiz ve 10 Ocak 2022 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. 

2

TEKNOGİM Başvuru Formunda aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: 

 • Girişimcinin ve ekibinin kişisel Bilgileri ve iletişim bilgileri
 • Girişimcinin mesleki bilgileri ve eğitim bilgileri
 • İş Fikrinin Adı,
 • İş Fikrinin Özeti
 • İş Fikrinin İlgili Olduğu Tematik Alan
 • Sunduğu Çözüm Önerisi,
 • Hedef Kitlesi,
 • Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Düzeyi,
 • Projenin Teknoloji Olgunluk Seviyesi bilgileri
3

I.  Seviye: Temel Girişimcilik Eğitimleri

Başvuru gerçekleştiren tüm girişimci adaylar, girişimcilik kültürünü tanımaları için temel girişimcilik eğitimlerinden faydalanacaktır. 

4

Verilecek olan eğitimler ile girişimciliğin temel kavramlarının tanıtılması ve gerekli temel niteliklerin (disiplinler arası takım kurma, ticarileşme, yenilikçi ve teknoloji yönünün güçlenmesi için iş fikrinin pivotlanması vb.) içselleştirilmesi hedeflemektedir.

5

Bu eğitimler sonucunda girişimci adaylarının başlangıç eğitimlerini alarak iş fikirleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları ve 1. seviye tespit değerlendirmeleri için hazır hale getirilmeleri planlanmaktadır. Bu kapsamda tüm başvuruculara ücretsiz olarak sunulacak eğitimler:

 • TEKNOGİM Programının Tanıtımı (2 Saat)
 • Temel Girişimcilik Eğitimi (8 Saat)
 • İş Modeli ve İş Planlamasına Giriş (6 Saat)
 • Etkili Sunum ve İletişim Eğitimi (4 Saat)

Eğitimciler ETTOM ve ARİNKOM uzmanları ile akademisyenlerden oluşacaktır.

6

Birinci seviye eğitimleri alan girişimci adaylarından girişimlerini eğitimlerde öğrendikleri bilgilere göre projelendirmeleri beklenecektir. İkinci aşamaya geçmeleri için hazırlayacakları projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • İş Fikrinin Dayandığı Problemin / İhtiyacın Önemi (10 Puan)
 • İş Fikrinin Sunduğu Çözüm Önerisi (15 Puan)
 • İş Fikrinin Yenilikçi Yönü (10 Puan)
 • İş Fikrinin Teknolojik Düzeyi (10 Puan)
 • İş Fikrinin Pazar Analizi (15 Puan)
 • Teknolojinin Olgunluk Seviyesi (15 Puan)
 • İş Fikrinin Ticarileşme Potansiyeli (15 Puan)
 • İş Fikrini Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yeterliliği (10 Puan)
7

Değerlendirmeler Ar-Ge merkezi yöneticileri ve yardımcıları, yatırım ağ temsilcileri, sektörel uzmanları, küme yöneticileri, ETO yöneticileri, ESO yöneticileri, Anadolu, Eskişehir Teknik ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri akademisyenleri, ARİNKOM TTO ve ETTOM Danışmanlarından oluşacak olan TEKNOGİM mentorleri tarafından yapılacaktır. 

8

Değerlendirme, jüri üyelerinin verdiği puanlarının ortalaması alınarak 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Böylelikle taban puana göre (60 Puan) iş fikri sahibinin programa devam edip etmeyeceği kesinleşecektir. Ayrıca kadın girişimcilere ve dezavantajlı bireylere pozitif ayrımcılık yapılarak ek 10 puan uygulaması kadınların ve dezavantajlı bireylerin sürece daha fazla dâhil edilmesi sağlanacaktır.

9

II. Seviye: İleri Düzey Girişimcilik Eğitimleri

Programa devam etmeye hak kazanan girişimciler 2. Seviyeye geçerek 40 saatlik İleri Düzey Girişimcilik Eğitimleri’nden faydalanmaya hak kazanacaklardır.

10

Girişimciler tematik alanlarına uygun olarak gruplara ayrılacak, her girişimci gruba bu seviyeden sonra mentor havuzundan bir akademik ve bir sanayici mentor atanacak, çalışmalarının alanı ve teknoloji olgunluk seviyelerine göre TEKNOGİM prototipleme atölyesi ve ön kuluçka ofisleri kullanma imkânı sunulacaktır. Programın bu seviyesinde girişimci adaylarının iş fikirlerini uygulanabilir bir organizasyona dönüştürmeleri için gerekli olan ileri seviye eğitimleri verilecektir.

11

İleri Düzey Girişimcilik Eğitimleri şu aşamalardan oluşur:

 • Girişimcilik ve Uygulamalı Yalın Kanvas Eğitimi (6 Saat)
 • Müşteri Doğrulama Eğitimi (4 Saat)
 • Rakip Analizi Eğitimi (6 Saat)
 • Pazar Araştırması Eğitimi (4 Saat)
 • Finansal Kaynaklara Erişim ( 4 Saat)
 • Fikri Haklar Eğitimi ve Etik Kurul Analizi (Analiz sonucu için etik kurul ihtiyacı olan girişimciler için Anadolu Üni., ESTÜ ve ESOGÜ etik kurullarından onay alınması desteklenecektir). ( 8 Saat)
 • TGB ve İşletme Hukuku Eğitimi (6 Saat)
 • Sunum Eğitimi (2 Saat) 
12

Program kapsamında gerçekleştirecek mentorluk faaliyetleri, girişimci adaylarının süreçlerini takip etmek adına Seviye 2 itibari ile başlayacaktır. İleri Girişimcilik Eğitimleri ile paralel başlayacak olan bu mentorluk faaliyetlerinin, her dönem (12 Ay) yaklaşık 60 saat olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

13

Müşteri ve Pazar Doğrulama Faaliyetleri

14

II. Seviye Geçiş Değerlendirmesi: TEKNOGİM projesi kapsamında 1. ve 2. Seviyeyi yoğun eğitim, mentorluk, saha çalışmaları, prototip ve doğrulama çalışmalarıyla tamamlayan girişimciler II. Seviye Geçiş değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

15

Değerlendirme sonuçlarına göre 60 ve üzeri puan alan girişimciler Seviye 3'e geçerek detaylı iş planlarını hazırlayıp şirketleşme seviyesine geçecektir. Kadın girişimci sayısını artırmak için kadın girişimcilerin aldıkları toplam puan üzerine ek 10 puan eklenecektir.

16

III. Seviye: İş Planı Hazırlama Faaliyetleri 

17 ŞİRKETLEŞME